.....................................
........Şeref Akdik
.......Koleksiyon 1.......
<< >>
Şeref Akdik
“Peyzaj”, Tuval üzerine yağlı boya, 56x38 cm, 1934
Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr