.....................................
........Mustafa Salim Aktuğ
.......
1961 yılında Trabzon’da doğdu. 1982’de Ankara Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Resim-İş Eğitimi Bölümü’nü bitirdi. 1982-84 yılları arasında Mersin Atatürk Lisesi’nde resim öğretmenliği yaptı. 1987’de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlayarak Araştırma Görevlisi oldu. 1992’de aynı bölümde sanatta yeterlilik eğitimini tamamladı ve Öğretim Görevlisi oldu. 1997’de Yardımcı Doçent unvanını aldı. 1997-98’de İngiltere UWIC, School of Art and Desing’a misafir sanatçı olarak çağrıldı. Halen Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında birçok kişisel ve grup sergilerinde yapıtları sergilenen sanatçının gazete ve dergilerde eleştiri yazıları yayınlanmaktadır. Ödülleri arasında, Ahi Evran I. Resim Yarışması "Üçüncülük" Ödülü (1990), Adana Çimento Sanayi Resim Yarışması "Birincilik" Ödülü (1990), Ahi Evran II. Resim Yarışması "Üçüncülük" Ödülü (1991), Kapadokya Resim Yarışması "İkincilik" Ödülü (1993), Mevlana Resim Yarışması "İkincilik" Ödülü (1993), Devlet Resim ve Heykel Sergileri "Üçüncülük" Ödülü (1994), A.Ü 10. Yıl Resim Yarışması "Başarı" Ödülü (1995) ve Devlet Resim ve Heykel Sergileri "Başarı" Ödülü (1996) yer alır.

 

 

 

 

 


Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr