.....................................
........Mustafa Salim Aktuğ
.......Koleksiyon 1.......
<< >>
Mustafa Salim Aktuğ
“Kara Güneş Dağları”, Tuval üzerine akrilik, 160x125 cm 1995
Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr