.....................................
........Uğurcan Akyüz
.......Koleksiyon 1.......
<< >>
Uğurcan Akyüz
“Doğa-Dönüşüm Öyküsü”, Foto-Manipülasyon, 150x75 cm, 2004
Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr