.....................................
........Burhan Alkar
.......
1928 yılında Filibe’de doğdu. 1951’de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden mezun oldu. 1958’de modelaj asistanlığı sınavını kazandı. 1960’da Paris’e gitti ve Julian Akademisi’nde Heykeltıraş Monsieur Mougene’in atölyesinde çalıştı. 1961-65 yılları arasında Paris Güzel Sanatlar Yüksekokulu’nda Monsieur Leyque’in atölyesinde heykel ihtisası yaptı. 1965’de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nde Modelaj öğretmenliğine başladı. 1977’de emekli oldu. Yurt içinde özellikle Ankara’da birçok anıt-heykel uygulaması yaptı, kişisel sergiler açtı. Çok sayıda grup sergisinde heykelleri sergilendi. Ankara’da kendi atölyesinde serbest sanatçı olarak çalışmaktadır. Ödülleri arasında; Paris Güzel Sanatlar Yüksekokulu sene sonu konkurunda "Mansiyon" ve "Birincilik" Ödülleri (1961-65), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Anfisi için Heykel Yarışması "Başarı" Ödülü (1968), Ankara Kızılay Gökdelen projesi için Heykel Yarışması "Üçüncülük" Ödülü (1968), Erzurum Aziziye Anıtı Yarışması "Birincilik" Ödülü (1973), Ankara Sakarya Caddesi Yaya Bölgesi Heykel Yarışması "Barış Heykeli" ve "Atılım Heykeli" Ödül (1977), Atatürk Orman Çiftliği Tarımcı Atatürk Anıtı Yarışması "Birincilik" Ödülü (1981), Ankara Seymenler Anıtı Yarışması "Birincilik" Ödülü (1983), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gençlik Anıtı Yarışması "Birincilik" Ödülü (1986), Türkiye Büyük Millet Meclisi Egemenlik Anıtı Yarışması "Mansiyon" (1987), Çukurova Üniversitesi Atatürk Anıtı Yarışması "Birincilik" Ödülü (1988) ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Hasat Sonu Anıtı Yarışması "Birincilik" Ödülü (1989) yer alır.

 

 

 

 

 


Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr