.....................................
........Burhan Alkar
.......Koleksiyon 1.......
<< >>
Burhan Alkar
“Barış”, Seramik, 66 cm, 2003
Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr