.....................................
........Harun Antakyalı
.......
1965 yılında İskenderun’da doğdu. 1992-1996 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 1995’de TEM (Transit Europe Motoways) Grubu’nu kurdu. Yurt içinde birçok kişisel ve grup sergisinde yapıtları sergilenen sanatçının ayrıca, Ankara başta olmak üzere çeşitli üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri’nde "Özgür Figür" üzerine workshops uygulamaları bulunmaktadır.

 

 

 

 

 


Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr