.....................................
........Harun Antakyalı
.......Koleksiyon 1.......
<< >>
Harun Antakyalı
“Metropol İnsanı”, Tuval Üzerine Akrilik, 150x150 cm, 2004
Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr