.....................................
........Canan Atalay
.......
1967 yılında Bulanık’ta doğdu. 1989’da Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ne girdi.1995’da University of Wales Institute of Cardiff, School of Art&Design, Centre for Ceramics Studies ve 2000’de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde sanatta yeterliğini tamamladı. 2003’de Master of Philosophy, (MPhil) University of Wales Institute of Cardiff, School of Art&Design, Centre for Ceramics Studies tamamladı. 1993-2001 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nda Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 2001’de Yardımcı Doçent, 2004’de Doçent unvanını aldı. Yurt içinde ve yurt dışında birçok kişisel ve grup sergisinde yapıtları yer alan Canan Atalay’ın Hacettepe Üniversitesi Öğrenci "Bilim Teşvik" Ödülü (1989), İhsan Doğramacı "Üstün Başarı" Ödülü (1990), DYO Resim Yarışması, "Mansiyon" (1991), Ahi Evran Resim Yarışması "İkincilik" (1991), Mevlana Resim Yarışması "Üçüncülük" ödülleri (1993) bulunmaktadır.

 

 

 

 

 


Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr