.....................................
........Rahmi Atalay
.......
1971 yılında Erzurum’da doğdu. 1990-91’de Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’ne girdi. 1994’te aynı bölümden mezun oldu. 1995’de Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Heykel Sanat Anadalı’nda yüksek lisans programını bitirdi. Aynı yıl doktora programına başladı. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde öğretim görevlisidir.Yurt içinde ve yurt dışında birçok grup sergisinde yapıtları sergilenen sanatçının anıt-heykel uygulamaları ve uluslararası sempozyumlarının yanı sıra ödülleri arasında; Turgut Pura Vakfı Heykel Yarışması "Mansiyon" (1999) ve İspanya Almeria Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu "İkincilik" Ödülü (1999) bulunmaktadır.


 

 

 

 

 

 


Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr