.....................................
........İsmail Ateş
.......
1960 yılında Göle’de doğdu. 1982’de Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü’nden mezun oldu. 1985’de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Araştırma Görevlisi oldu. 1988’de Resim Anasanat Dalı’nda yüksek lisansını bitirdi. 1993’de Hacettepe Üniversitesi Senatosu’nca "Sanatta Başarı" belgesi verildi. 1994’te sanatta yeterliğini bitirdi. 1996’da Yardımcı Doçent oldu. Yurt içinde ve yurt dışında birçok kişisel ve grup sergisinde yapıtları sergilenen sanatçının ödülleri arasında; Kültür Bakanlığı Zonguldak Resim Yarışması "Başarı" Ödülü (1989), Kültür Bakanlığı Ahi Evran Resim Yarışması "Birincilik" Ödülü (1990) ve 53. Devlet Resim ve Heykel Sergileri "Birincilik" Ödülü (1992) bulunmaktadır.


 

 

 

 

 


Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr