.....................................
........Mustafa Ayaz
.......Koleksiyon 1.......
<< >>
Mustafa Ayaz
“Figürler”, Tuval üzerine yağlıboya, 118x148 cm, 1996
Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr