.....................................
.........İbrahim Balaban
.......
1921 yılında Bursa Seçköy’de doğdu. Doğduğu köyün ilkokulunda eğitimini tamamladıktan sonra okula devam etmedi. Yedi yıl geçirdiği Bursa Hapishanesi’nde Nazım Hikmet ile tanıştı. Onunla çalışarak resim yapmayı öğrendi. Resmin yanı sıra felsefe, sosyoloji, ekonomik-politik konularda pratik bilgiler edindi. İbrahim Balaban’ın resim çalışmalarının dışında, yarı öykü, yarı izlenim ve anı biçiminde kaleme aldığı kitapları da bulunmaktadır: Balaban(1959), İz(1965), Şair Baba ve Damdakiler(1967), İzdüşüm(1969), Dağda Duruşma (1990). 1953’de ilk kişisel sergisi, İstanbul’da Fransız Elçiliği tarafından düzenlendi. 1961’de Yeni Dal Grubu ressamlarına katıldı. 1950’li yıllardan beri birçok grup sergisinde yapıtları yer alan sanatçı, kişisel sergilerini belli bir tema başlığında sunmaktadır.

 

 

 

 


Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr