.....................................
........Nevide Gökaydın     
.......
 

Cumhuriyet kuşağı sanatçıları arasında öncülük yapan kadın sanatçılar içerisinde yer almaktadır. Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nden mezun oldu. İngiltere’de yüksek lisans yaptı. Özgünbaskı resim alanında çalıştı. İhtisasını heykel, baskı resim, animasyon, karikatür ve tasarım eğitimi üzerinde yoğunlaştırdı. 1922’de ilk karikatür sergisi açan kadın sanatçıdır. İngiltere’de ve pek çok ülkede sergi açtı. Çalışmalarında geometrik şekillerden oluşan öğelerle biçimlenmiş soyut bir anlayış görülmektedir. Uzun yıllar Gazi Eğitim, Hacettepe ve Bilkent Üniversitesi’nde hocalık yaptı. Halen Ankara’da yaşamakta ve çalışmalarına devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 


Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr