.....................................
........Arslan Gündaş   
....... 

1935’te Harp Okulunu bitirdi. 1958’de yarbaylıktan ayrılarak, Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastane müdürlüğüne geçti. Sağlık İdaresi Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Başta resim olmak üzere müzik ve edebiyat çocukluk yıllarından başlayarak ilgisini çekti. 1938’den sonra Cemal Bingöl ve Eşref Üren tarafından yönlendirilerek resme ağırlık verdi. Çevresindeki olgulara ve yaşam gerçekliğine, fantezi penceresinden bakan ve kendine özgü renk ve biçim değerleriyle çalışan Arslan Gündaş’ın resimleri, düş ve gerçeklik arasındaki dolaylı bağıntıları görselleştirme amacına yöneliktir.  

 

 

 

 

 


Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr