.....................................
.........Selim Pertev Boyar
.......
1897 yılında İstanbul’da doğdu. Kuleli Askeri Lisesi’ne devam ederken, Sami Yetik’ten aldığı dersler doğrultusunda resimle ilgilenmeye başladı. 1930-32 yılları arasında Akademiye dışardan devam etti. İbrahim Çallı atölyesinde çalıştı. Ankara’da emekli Subay Ressamlar Birliği’nin Genel Sekreterliği’ni yaptı. Düzenli olarak Halkevi ve Devlet Resim-Heykel Sergileri’ne katıldı. Topografya ve resim sanatı konularında yazmış olduğu kitapları arasında "Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Devirlerinde Türk Ressamları, Hayatları, Eserleri" adlı kitabı bulunmaktadır.

 

 

 

 


Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr