.....................................
.........Zahit Büyükişleyen
.......
1946 yılında Adana’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İskenderun ve Mersin’de tamamladı. 1964’te Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’ne girdi. 1967’de mezun oldu. 1970’de MEB’nın açtığı sınavı kazanarak Avrupa’ya ihtisas için gitti. 1976’da Kassel Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun oldu. Aynı akademide sanat alanında ihtisas yaptı. 1983’te Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde doktora yaptı. 1984’te Yardımcı Doçent, 1986’da Doçent ve 1992’de Profesör unvanlarını aldı. Yurt içinde ve yurt dışında birçok kişisel ve grup sergilerinde yapıtları sergilenen sanatçının ödülleri arasında, 10. DYO Sergisi "Mansiyon" (1976), 38. Devlet Resim ve Heykel Sergileri "Başarı" Ödülü (1977), 13. DYO Sergisi "Başarı" Ödülü (1979), Balkan Ülkeleri Bükreş Bienali "Büyük" Ödül (1980), Vakko Resim Yarışması "Mansiyon" (1981), Fransız Kültür Merkezi Duvar Resmi Yarışması "Birincilik" Ödülü (1982), Zonguldak 100. Yıl Vakfı Resim Yarışması "Mansiyon" (1983), Meteksan Desen Yarışması "Başarı" Ödülü (1984), 18. DYO Sergisi "Mansiyon" (1984), 36. Devlet Resim ve Heykel Sergileri "Başarı" Ödülü (1985), Ankara Valiliği Resim Yarışması "Özendirme" Ödülü (1989), 23. DYO Sergisi "Mansiyon" (1989) ve Adana Çimento Sanayi Resim Yarışması "Mansiyon" (1992) yer alır. Çok sayıda inceleme, araştırma ve eleştiri yazılarının yanı sıra "Türk Resminde Ankaralı Sanatçılar" adlı bir de kitabı bulunmaktadır.

 

 

 

Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr