.....................................
........Zahit Büyükişleyen
.......Koleksiyon 1.......
<< >>
Zahit Büyükişliyen
“Mağrur Yontunun Karşısında”, Tuval üzerine akrilik, 60x80 cm, 2000
Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr