.....................................
...Mahir Güven
.......Koleksiyon 2.....
<< >>

Mahir Güven

 “Figür”, Tuval Üzeri Yağlıboya, “Figur”, Oil on Canvas, 170x95 cm
Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr