.....................................
........İhsan Çakıcı
.......Koleksiyon 1.......
<< >>
İhsan Çakıcı
“Anadolu'dan”, Tuval üzerine yağlıboya, 140x140 cm, 1999
Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr