.....................................
......Hamza İnanç      
.......
 

1951 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümünü bitirdi. Paris Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde Prof. R. Leguelt atölyesinde öğrenimini pekiştirdi. Ecole de Louvre’da sanat tarihi dalında incelemeler yaptı. Paris Operası sahne fotoğrafçısı M. Pic’in yanında fotoğraf çalışmalarını geliştirdi. Resim çalışmalarının yanı sıra fotoğraf üzerinde teknik ve estetik düzeyde denemeler yaptı. İlk kişisel sergisini 1966’da Ankara’da (Fransız Kültür Merkezi) açtı. 1949-1985 arasında, devlet sergilerine katıldı.

1965-1974 yılları arasında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne bağlı Basın-Yayın Yüksekokulu’nda “Fotoğraf” dersi verdi. Ankara Devlet Opera ve Balesinde sahne fotoğrafçılığı yaptı. 1980’de Hollanda’ya yerleşti. Orada öğretmenlik mesleğini sürdürdü. 1990’da, Rotterdam’da öğretmenlikten emekli oldu. Sanatçının ödülleri arasında 1963 Paris Güzel Sanatlar Akademisi Serbest Resim Dalı İkincilik Ödülü; 1964 Paris Güzel Sanatlar Akademisi ‘’Çıplak’’ konulu yarışmada Birincilik Ödülü ve 1974 35. Devlet Resim Heykel Sergisi Başarı Ödülü bulunmaktadır. Soyutçu bir dönemden sonra, izlenimci resmin renk ve biçim değerlerini yeni bir görüş doğrultusunda, çağdaş biçimleme anlayışları paralelinde ele alarak peyzaj türüne ağırlık veren Hamza İnanç’ta, gerçekliğin plastik bir değer ifade eden ve doğa ile bütünleşen yönleri egemendir.

 

 

 

 

 

 


Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr