.....................................
........Mümtaz Demirkalp
.......Koleksiyon 1.......
<< >>
Mümtaz Demirkalp
“Dört mevsim”, Demir, 60x18x18 cm,2002
Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr