.....................................
........Osman Dinç
.......Koleksiyon 1.......
<< >>
Osman Dinç
“Topaç”, Demir ve mermer, 178x60x60 cm, 2003
Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr