.....................................
.........Feyhaman Duran
.......
1886 yılında İstanbul’da Kadıköy’de doğdu. 1895’te Galatasaray Lisesi’ne giderek Abdurrahman Şeref Bey’in himayesinde okudu. 1908 yılında okulu bitirince aynı yerde Hüsn-ü hat hocalığına geçti. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nin üyesiydi. Mısırlı prens Abbas Halim Paşa’nın kızının portresi ile Paris’e gitmeye hak kazandı. 1911 yılında Paris’e gitti. Paris Güzel Sanatlar Akademisi’nde Paul Richet’den anatomi dersleri aldı. 1912’de Paris Süsleme Sanatları Okulu’nda resim bölümüne devam etti. Jean-Paul Laurens, Albert Laurens ve Cormon’dan dersler aldı. 1914’te İstanbul’a döndü. 1916’dan itibaren Galatasaray sergilerine katıldı. 1919’da İnas Sanayi-i Nefise Mektebi’nde desen öğretmeni olarak görev aldı. 1923’te Türk Ressamlar Cemiyeti’nin Ankara’daki ilk sergisine katıldı. 1926’da Sanayi-i Nefise Birliği’nin kurucuları arasında yer aldı. 1933’te Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde resim atölyesi öğretmenliğine atandı. Hayatı boyunca Türk ressamlar Cemiyeti’nin grup sergilerinde ve düzenli olarak Devlet Resim ve Heykel Sergileri’de yapıtları özellikle de portreleri sergilendi. 1938 yılında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen "Yurt içi Ressam Gezisi" programı kapsamında Gaziantep’e gitti. 1970 yılında İstanbul’da vefat etti. Ölümünden kısa bir süre sonra Akademide "Retrospektif" sergisi düzenlendi.

 

 

 


Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr