.....................................
........Abidin Elderoğlu
.......Koleksiyon 1.......
<< >>
Abidin Elderoğlu
“Kompozisyon”, Tuval üzerine yağlıboya, 115x90 cm
Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr