.....................................
......Hasan Kıran        
.......
 

Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümünü bitirdi. 1994’te Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  Resim Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimine başladı. İlk kişisel sergisini 1990 yılında Malatya’da düzenledi. 1992’de Almanya’nın Flensburg kentinde yapıtlarını sergiledi. Bunu izleyen yıllarda Almanya’da iki sergi daha açtı. Karma sergilere ve 1995’te Salzburg Uluslararası Yaz Akademisi Sergisi’ne katıldı. 1997’de I. Kocaeli Resim Yarışması’nda Başarı Ödülü kazandı

 

 

 

 

 

 


Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr