.....................................
........Nurrettin Ergüven
.......Koleksiyon 1.......
<< >>
Nurettin Ergüven
“Peyzaj”, Duralit üzerine yağlıboya, 35x60 cm, 1957
Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr