.....................................
........Turan Erol
.......Koleksiyon 1.......
<< >>
Turan Erol
“Cahit Külebi”, Tuval üzerine yağlıboya, 100x120 cm, 1984
Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr