.....................................
......Ahmet Müderrisoğlu               
.......
 

1969-1971 yılları arasında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ne devam etti. 1986’da ilk kişisel sergisini Ankara Galeri Z’de açtı. Halen Ankara’daki atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir  

 

 

 

 

 

 


Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr