.....................................
..Ahmet Müderrisoğlu
.......Koleksiyon 2.....
<< >>

Ahmet Müderrisoğlu

“Kurtlar Şehre İndi”, Tuval Üzeri Yağlıboya, 95x90 cm., 2005
Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr