.....................................
......Mustafa Okan             
.......
 

1984 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nü bitirdi. 1991’de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1993’de Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1996’da Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde sanatta yeterlik çalışmasını tamamladı. Halen Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi  Bölümü’nde çalışmaktadır.

 

 

 

 

 

 


Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr