.....................................
..Mustafa Okan
.......Koleksiyon 2.....
<< >>

Mustafa Okan

 “Tuzak”, Tuval Üzeri Yağlıboya, “Trap”, Oil on Canvas, 166x330 cm., 2006

Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr