.....................................
........Mehmet Güler
.......Koleksiyon 1.......
<< >>
Mehmet Güler
“Kompozisyon”, Tuval üzerine yağlıboya, 88x80 cm, 1992
Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr