.....................................
........Mürşide İçmeli
.......Koleksiyon 1.......
<< >>
Murşide İçmeli
“Dört Kızkardeş”, Ağaç baskı, 50x40 cm, 1999
Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr