.....................................
........Atilla İlkyaz
.......
1962 Alaca’da doğdu. 1983 yılında Gazi Eğitim Fakültesi, Resim- İş Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. 1984-87 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamladı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim- İş Bölümü’ndeki Okutmanlık görevi sırasında İtalya Hükümetinden kazandığı bursla, Floransa’da müzelerde incelemelerde bulundu. 1991’de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Ana Sanat Dalı’nda sanatta yeterlik derecesi aldı. Altı sanatçı ile birlikte "Hangar" oluşumunu kurdu. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi’nde 1993 yılında Yardımcı Doçent oldu. Romanya Hükümetinden kazandığı bursla (1998) bu ülkede, sanat alanında araştırmalar yaptı. 1998’de Doçent unvanı aldı. Aynı yıl Macaristan Hükümetinden aldığı bursla Budapeşte Güzel Sanatlar Akademisi "Intermedia" ve "Disiplinlerarası Sanat" bölümlerinde çalışmalarda bulundu. 2004 yılında Profesör unvanını aldı. Özel ve resmi koleksiyonlarda yapıtları bulunan sanatçının önemli grup sergileri arasında ise; 1987, I. Biennal Des Ecoles D’art D’europe, Toulouse, Fransa ve 1992, BP Oil Europe : Young European Artists Project, Brüksel yer almaktadır.

 

 

 


Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr