.....................................
........Ayşegül İzer
.......Koleksiyon 1.......
<< >>
Ayşegül İzer
“İzdüşümler”, Gravür, 51x76 cm 2002
Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr