.....................................
........İhsan Cemal Karaburçak
.......
1898 yılında İstanbul’da doğdu. İlk öğrenimini Beşiktaş Rüştiyesi’nde, Orta öğrenimini Kabataş İdadisi’nde ve Yüksek öğrenimini P.T.T. Mekteb-i Alisi'nde tamamladı. P.T.T. idaresinde müfettişlik ve Telgraf İşleri Müdürlüğü yaptı. 1930’da Paris Ecole Universelle’de resim çalışmalarına başladı. 1933 yılında Telgraf İşleri Müdürlüğü’nden ayrılarak Anadolu Ajansı’nda Baş Muharrirliğine atandı. 1944 -1948 yılları arasında Bükreş’te Anadolu Ajansını temsil etti. 1948’den başlayarak tamamen kendini sanata verdi. 1951’de "Sanat Anlayışım" adı altında bir dizi broşür yayınlamaya başladı. Ankara’da "Karaburçak Sanat Galerisi"ni 1956 yılında kurdu.1956-1965 yılları arasında Karaburçak Sanat Galerisi’nde düzenli olarak "Kişisel" sergileri açıldı. 1962’de Venedik Bienali’ne katıldı. 1970 yılında vefat etti. İhsan Cemal karaburçak yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere birçok kişisel ve grup sergisinde yer almıştır. Sanatçının 1968 yılında 29. Devlet Resim Heykel Sergisi "Resim" dalında "İkincilik" Ödülü bulunmaktadır.

 

 

 


Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr