.....................................
........İhsan Cemal Karaburçak
.......Koleksiyon 1.......
<< >>
İhsan Cemal Karaburçak
“Kompoze Peyzaj”, Tuval üzerine yağlıboya102x76 cm, 1966
Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr