.....................................
........Aytaç Katı Marmara
.......
1946 yılında İstanbul’da doğdu. 1968’de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü Şadi Çalık Atölyesi’nden mezun oldu. 1970-1974 yılları arasında devlet bursu ile gittiği Paris’te Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts’da Prof. Cesar Atölyesinde ihtisas yaptı. 1983-1984 yılları arasında ise Cezayir’de Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts’da heykel ve desen dersleri verdi. 1984-1994 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Heykel Bölüm başkanlığını sürdürmektedir. Yurt içinde kişisel ve grup sergilerinde yapıtları sergilenen sanatçının ödülleri arasında; Ahmet Andiçen Yarışması Heykel Dalı’nda "Üçüncülük" Ödülü (1968), Devlet Resim ve Heykel Sergileri Heykel Dalı’nda "Birincilik" Ödülü (1981), Mimarlar Odası yarışması "Mansiyon" (1983) ve Kültür Bakanlığı Türk Büyükleri Anıt Yarışmasında İbni Sina Anıt Heykel Uygulaması Ödülü (1991) bulunmaktadır.

 

 

 


Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr