.....................................
........Kayıhan Keskinok
.......Koleksiyon 1.......
<< >>
Kayıhan Keskinok
“Karadeniz Düğünü”, Tuval üzerine yağlıboya, 64x94 cm, 2003
Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr