.....................................
........Hüsamettin Koçan
.......Koleksiyon 1.......
<< >>
Hüsamettin Koçan
“Şamanın Gizemi”, Tuval üzerine akrilik, 140x50 cm, 2004-2005
Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr