.....................................
........Hikmet Onat
.......Koleksiyon 1.......
<< >>
Hikmet Onat
“Çeşme Sırtlarından”, Tuval üzerine yağlı boya, 54x72 cm, 1958
Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr