.....................................
........Ferhat Özgür
.......
1965 yılında Ankara’da doğdu. 1985-1989 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Öğretim Görevlisi oldu. 1999 yılında Doçent unvanını aldı. Ferhat Özgür’ün yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği kişisel ve grup sergileri arasında; "Renkli Göstergeler" Siyah-Beyaz Sanat Galerisi Ankara (1995), "Göstergeler ve Kurgusal Biçimler" Atatürk Kültür Merkezi Ankara (1995), "Toprak" İş Bankası Parmakkapı Sanat Galerisi İstanbul (1998), "İmgeleri Ayrıştırmak" Siyah-Beyaz Sanat Galerisi (2001), Uluslararası Tiran Bienali "Kaçış" Arnavutluk (2001), 8.Uluslararası Kahire Bienali "Ruhtaki Tin, Bedendeki Tin, Makinedeki Tin" (2001), l0. Uluslararası Asya Bienali, Dakka, Bangladeş (2002), "Koridor" Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İstanbul (2002), "Göçmen Yansımalar" Eski Tekel Deposu Bandırma (2002) yer almaktadır.

 

 

 


Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr