.....................................
........Hasip Pektaş
.......Koleksiyon 1.......
<< >>
Hasip Pektaş
“Baykuşlar”, Ağaçbaskı, 43.5x34.5 cm, 1973
Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr