.....................................
........Tunç Tanışık
.......Koleksiyon 1.......
<< >>
Tunç Tanışık
“Adsız” , Tuval üzerine yağlı boya, 150x100 cm, 2005
Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr