.....................................
....... Şinasi Tek
.......
1960 yılında Kırşehir’de doğdu. 1982’de Gazi Üniversitesi Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Resim Bölümü’nü bitirdi. 1987’de yüksek lisansını ve 1994’te sanatta yeterliğini tamamladı. Halen Hacettepe Üniversitesi Heykel Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Birçok kişisel ve grup sergisinde yapıtları yer alan sanatçının ödülleri arasında; T.C Kültür Bakanlığı ve Mersin Belediyesi Resim-Heykel Yarışması "Birincilik" Ödülü (1985) ve Devlet Resim-Heykel Yarışması "Üçüncülük" Ödülü (1995) bulunmaktadır.

 

 

 


Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr