.....................................
....... M. Bora Türkan
.......
1961 yılında Ankara’da doğdu. 1997’de "A record of an exhibition of sculpture with carollary statement" konulu tezi ile New York Master of Fine Arts, Pratt Enstitüsü’nü tamamladı. Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde yüksek lisansını bitirdi. Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü’nde öğretim görevlisidir. Yurt içinde ve yurt dışında birçok kişisel ve grup sergisinde yapıtları yer alan sanatçı ayrıca ulusal ve uluslararası projelerde de yer almıştır. Ankara ve İzmir’de anıt-heykel uygulamaları vardır. Ödülleri arasında; Ankara Büyüksehir Belediyesi 50. Yıl Parkı ve Şehitler Anıtı Kompleksi Proje Yarışması "İkincilik" Ödülü (2003), Ankara Büyükşehir Belediyesi Osmanlı İmparatorluğu’nun 700. Kuruluş Yıldönümü Anıt Kompleksi ve Parkı Proje Yarışması "İkinci Mansiyon" (2003), Devlet Mezarlığı Anıt Mezar Yarışması "Mansiyon" (2000), Adana İli Seyhan Belediyesi Sanatçılar Anıtı Yarışması "İkincilik" Ödülü, 25 Mayıs Hacettepe Üniversitesi Sanat Başarı Belgesi Resim ve Heykel Müzeleri Derneği, 10. İstanbul Günümüz Sanatçıları Sergisi "Başarı" Ödülü (1989), 49. Devlet Resim ve Heykel Sergisi "Başarı" Ödülü (1988).


 

 

 


Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr