.....................................
....... Bilgehan Uzuner
.......
1963 yılında İstanbul’da doğdu. 1986’da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nden mezun oldu. 1988’de Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı ve 1989’da Dokuz Eylül Üniversitesi’nden sanatta yeterlik derecesini aldı. Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda kişisel ve grup sergisine katıldı. Aldığı ödüller arasında; Esbank Resim Yarışması "Başarı" Ödülü (1992), Devlet Resim Yarışması "İkincilik" Ödülü (1993), DYO Resim yarışması "Başarı" Ödülü (1995), DYO Resim yarışması "Başarı" Ödülü (1997) ve 59. Devlet Resim Heykel Sergisi "Başarı" Ödülü bulunmaktadır. Halen Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde öğretim üyesidir. Sanatçının, "Akantaş: Bulunuşundan Üflemeye Uygulamalı Cam Teknikleri" adlı 2004’de yayınlanan kitabı bulunmaktadır.


 

 

 


Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr