.....................................
........Bilgehan Uzuner
.......Koleksiyon 1.......
<< >>
Bilgehan Uzuner
“Dünyevi Uhrevi 1”, Gravür , 44.5x77 cm, 2003
Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr