.....................................
....... Ayhan Yılmaz
.......
1965 yılında Tomarza-Kayseri’de doğdu. 1984-88 yılları arasında, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde öğrenim gördü. 1990’da "Soyutlama ve Biçim Çözümlemeleri Işığında Heykel Çalışmaları" adlı tezi ile yüksek lisans eğitimini, 1994’te ise "Büyüsel ve Simgesel Değerlerle Heykelde Kavram Sezinletmeleri" adlı tezi ile sanatta yeterliğini tamamladı. Halen Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde Öğretim Görevlisidir. Ankara, Zonguldak,Yalova, Değirmendere-Kocaeli, Aydın ve Antalya’da anıt-heykel uygulamaları vardır. Yurt içinde ve yurt dışında birçok kişisel, grup ve bienalde yapıtları sergilenen sanatçının ödülleri arasında; 49. Devlet Resim ve Heykel Sergileri "Başarı" Ödülü (1988), 50. Devlet Resim ve Heykel Sergileri "Üçüncülük" Ödülü (1989), PTT 150. Yılı Plastik Sanatlar Yarışması "Birincilik" Ödülü (1990), 51. Devlet Resim ve Heykel Sergileri "Birincilik" ve "Mansiyon" Ödülleri (1990), 52. Devlet Resim ve Heykel Sergileri "Birincilik" Ödülü (1991), "Demokrasi ve Laiklik Anıtı Yarışması" "İkincilik" Ödülü (1993), 54. Devlet Resim ve Heykel Sergileri "Birincilik" Ödülü (1993), 56. Devlet Resim ve Heykel Sergileri "Başarı" Ödülü (1995), TESK Atatürk Anıtı Yarışması "Mansiyon" (1999) ve 60. Devlet Resim ve Heykel Sergileri "Başarı" Ödülü (1999) bulunmaktadır.


 

 

 


Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr